Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza

Zespó‚ł taneczno - folklorystyczny "ZORZA" powstał w lutym 2006 r. z inicjatywy Lucyny Adamczyk. Został założony przy Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach. Z począ…tku swojej działalnoś›ci zespó‚l liczył 7 osó‚b, obecnie 12. Stroje, któ‚re były konieczne do reprezentowania repertuaru uszyła p.L.Adamczyk we własnym zakresie i z własnej inicjatywy. Pierwsze były stroje cygańskie, ponieważ zespó‚ł tańczy i ś›piewa piosenki Don Wasyla. Zespó‚ł lubi ró‚wnież piosenki ludowe, posiada stroje do tańca i ś›piewu ró‚żnych piosenek ludowych. Nasz zespó‚ł wystę™puje w ró‚żnych okolicznoś›ciowych imprezach na ternie Polski, takich jak wojewó‚dztwo lubelskie, warszawskie, wrocławskie, łó‚dzkie. Bierzemy udział w Artystycznych Przeglą…dach Ruchu Seniora po czym mamy dużo wyró‚żnień, dyplomó‚w, pucharó‚w i podzię™kowań ze strony organizatoró‚w. Nasze tańce i stroje zawsze są… doceniane przez publicznoś›ę‡, któ‚ra obdarowuje nas gromkimi oklaskami i mobilizuje do dalszej pracy.

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl