Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Zespół Seniora Zygmuntowiacy

Zespó‚ł "Zygmuntowiacy"

Zespó‚ł powstał 01.06.2006 roku. Działa przy MOK w Koluszkach pod kierownictwem Teresy i Jana Petrykowskich. Obecnie liczy 15 osó‚b. Posiada wiele nagró‚d i pucharó‚w, ma duży repertuar na ró‚żne okazje. Bierze udział w przeglą…dach, biesiadach, dożynkach, imprezach okolicznoś›ciowych i uroczystoś›ciach koś›cielnych.

Osią…gnię™cia:

2006:
II miejsce na przeglą…dzie w Skierniewicach

2007:
I miejsce na XIII Wojewó‚dzkim Przeglą…dzie Ruchu Seniora
III miejsce na Gali Piosenki Biesiadnej w Ozorkowie

2010:
II miejsce na Przeglą…dzie Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach
Tytuł "Wesołego Rozś›piewajły" oraz statuetka Złotego Mikrofonu od publicznoś›ci na Przeglą…dzie Zespołó‚w śšpiewaczych w Ozorkowie
II miejsce oraz wyró‚żnienie na Artystycznym Spotkaniu Senioró‚w w Głownie
Specjalne wyró‚żnienie na Przeglą…dzie w Płocku

2011:
II miejsce na Przeglą…dzie Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach
I miejsce na imprezie obrzę™dowej Wielkanocne Zwyczaje
III miejsce na Przeglą…dzie Artystycznego Ruchu Seniora w ́ę™czycy

2012:
II miejsce na Przeglą…dzie w Skierniewicach
Wyró‚żnienie Starosty ́ę™czyckiego dla najlepszego akordeonisty z zespołu "Zygmuntowiacy" na Przeglą…dzie Ruchu Seniora "Nutki Złotej Jesieni" dla Marcina Dobruszka.

"Takie wyjazdy dają… nam wiele radoś›ci i motywację™ do dalszej pracy z zespołem"

Kierownik zespołu

Teresa Petrykowska

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl