Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Zespół Seniora Złota Jesień

Zespó‚ł Seniora "Złota Jesień" powstał w luty 1984 roku. Założycielem oraz jego Kierownikiem był Władysław Gulewicz. Zespó‚ł działa od począ…tku swojego istnienia przy Spó‚łdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach. Od 2006 r. Kierownikiem Zespołu jest Tomasz Olczyk, któ‚ry wcześ›niej kierował Zespołem "Koluszkowianie". Członkami Zespołu sa osoby z Koluszek, Rokicin, Gałkowa i Żakowic. Od 2007 r. Zespó‚ł finansowany jest przez Miejski Oś›rodek Kultury w Koluszkach.

W Programie przedstawiamy treś›ci ludowe, kabaretowe, okolicznoś›ciowe oraz koś›cielne. Przez tak długi okres działalnoś›ci otrzymaliś›my wiele nagró‚d i wyró‚żnień na imprezach wojewó‚dzkich, a także ogó‚lnopolskich.

Ostatnie osią…gnię™cia to:

  • Wyró‚żnienie na Przeglą…dzie Zespołó‚w Seniora w Koluszkach 2009
  • Wyró‚żnienie na Przeglą…dzie Zespołó‚w Seniora w Łasku 2010
  • 3 miejsce na Przeglą…dzie Zespołó‚w Seniora w Skierniewicach 2010
  • 3 miejsce na Przeglą…dzie Zespołó‚w Seniora w Głownie 2010
  • 3 miejsce na Przeglą…dzie Zespołó‚w Seniora w Głownie 2011

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl