Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie

Zespó‚ł śšpiewaczy "Gałkowianie" powstał w lipcu 2008r. wystę™puje razem z kapelą… ludową…. Począ…tkowo, tj. do wrześ›nia 2010r. wystę™pował pod nazwą… "Gałkowianki". Zespó‚ł ś›piewa ró‚żnorodne utwory. Wystę™puje podczas uroczystoś›ci lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewó‚dzkich. Posiada już swoje sukcesy: Podczas Przeglą…du Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach w 2009 r. otrzymał III nagrodę™ , a w 2010r. I miejsce. Wystę™pował w Wojewó‚dzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wiś›niowej Gó‚rze otrzymują…c pamią…tki uczestnictwa w postaci Statuetek Festiwalu (2009r, 2010 r.) Zespó‚ł spotkał się™ z uznaniem publicznoś›ci podczas II festiwalu Artystycznego Ruchu Seniora "Piernikalia" w Łodzi o tytuł "Wesołego Piernika" oraz podczas Gali Piosenki Biesiadnej (2010 r.) czy Mię™dzypowiatowym Przeglą…dzie Ludowych Zespołó‚w śšpiewaczych "Komu Piosenkę™, Komu" (2011 r.) w Ozorkowie.

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl