Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Taniec nowoczesny

ZTN "OSKAR"

Zespó‚ł Tańca Nowoczesnego "Oskar" działa przy Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach od 2001 r. instruktorem jest pani Katarzyna Wasiak. W ramach zespołu istnieją… trzy podsekcje:

 • począ…tkują…ca
 • śšredniozaawansowana
 • zaawansowana

W cią…gu 10 lat swojego istnienia zespó‚ł reprezentował Miejski Oś›rodek Kultury na licznych imprezach okolicznoś›ciowych, m.in.:

 • Dniach Koluszek
 • Dni Powiatu
 • Dożynkach
 • Koncertach WOśšP
 • Dniu Kobiet
 • Dniu Dziecka
 • Pokazy mody
 • Premiery filmowe
 • i wielu innych.

Ponadto zespó‚ł bierze udział w wielu konkursach i konfrontacjach tanecznych na terenie wojewó‚dztwa łó‚dzkiego (Pabianice, Zgierz, Tomaszó‚w Maz., Głowno, Ozorkó‚w, Łó‚dź).
 

Możemy ró‚wnież pochwalić się™ wieloma sukcesami, takimi jak:

 • III miejsce w XII Ogó‚lnopolskim Turnieju Tańca Dyskotekowego i Hip- hop w Radomsku
 • III miejsce w II Konkursie Tańca Nowoczesnego w Pabianicach
 • Wyró‚żnienie w V Przeglą…dzie Dziecię™co - młodzieżowych Zespołó‚w Tanecznych " "Taneczne Wiktorie" w Głownie

Najstarsza sekcja uczestniczy w profesjonalnych warsztatach tanecznych w celu podnoszenia swoich umieję™tnoś›ci, a grupy młodsze co roku wyjeżdżają… na Letnie warsztaty Taneczne do Rogoźna.

Zespó‚ł Oskar pracuje w oparciu o techniki tańca nowoczesnego:

 • Modern
 • Jazz
 • Hip- Hop
 • Funky
 • New style
 • House

oraz wykorzystuje elementy tańca klasycznego, towarzyskiego i estradowego.

Treningi odbywają… się™ dwa razy w tygodniu po godzinie, a nabó‚r we wrześ›niu każdego roku (dla osó‚b powyżej sió‚dmego roku życia).

Instruktor Czas odbywania się zajęć koszt zajęć miejsce odbywania się zajęć

Katarzyna Wasiak

tel. 602 233 887

czwartek
16:00-17:00 gr. zaawansowana (OSiR Koluszki)
16:45-18:00 gr. średnio zaawansowana (SP nr 2)
18:00-19:00 gr. początkująca (SP nr 2)
100 zł semsetr OSiR Koluszki i Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach
sobota
9:30-10:30 gr. zaawansowana
10:30-11:30 gr. średnio zaawansowana
11:30-12:30 gr. początkująca
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

 

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl