Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
O nas

Miejski Oś›rodek Kultury w Koluszkach został powołany Uchwałą… Rady Miejskiej w 1997 roku.
Oś›rodek Kultury skupia dzieci, młodzież i dorosłych z miasta i gminy Koluszki. Z jego oferty korzystają… ró‚wnież mieszkańcy są…siednich gmin.

W skład struktury M.O.K wchodzą…:
- Kino "Odeon"
- ś›wietlica ś›rodowiskowa w kinie
- ś›wietlica w Felicjanowie
- ś›wietlica w Redzeniu


Oś›rodek Kultury prowadzi zaję™cia:
- tańca ludowego - Zespó‚ł Pieś›ni i Tańca "Koluszkowianie"
- tańca nowoczesnego "OSKAR"
- gry na keyboardach i nauki ś›piewu
- break dance
- teatralne dla dzieci i młodzieży
- plastyczne
- sportowe i rekreacyjne

Wszystkie zaję™cia prowadzą… wykwalifikowani instruktorzy.

M.O.K organizuje ró‚wnież imprezy plenerowe i okolicznoś›ciowe takie jak:
- Dni Koluszek
- Przeglą…d Piosenki Koluszkowskiej
- Przeglą…d Artystycznego Ruchu Seniora
- Przeglą…d Teatró‚w i Kabaretó‚w Szkolnych
- Dożynki

któ‚re cieszą… się™ ogromną… popularnoś›cią… wś›ró‚d mieszkańcó‚w naszego miasta i gminy.

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl