Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Nauka gry i śpiewu

Na zaję™ciach wokalnych pracujemy nad dykcją… i prawidłową… wymową…. Wykonujemy ę‡wiczenia oddechowe usprawniają…ce pracę™ przepony, ę‡wiczenia słuchowe rozwijają…ce wyobraźnię™ muzyczną…, ę‡wiczenia głosowe pomagają…ce nabraę‡ właś›ciwych nawykó‚w wokalnych. Uczymy się™ nowych piosenek skomponowanych specjalnie dla dzieci, cześ›cto ś›piewamy ró‚wnież znane piosenki, m.in. ze słowami Jacka Cygana, Agnieszki Osieckiej. Podczas zaję™ę‡ uczymy się™ posługiwaę‡ mikrofonem i ś›piewamy do profesjonalnych podkładó‚w muzycznych lub akompaniamentu fortepianowego. Zaję™cia mogą… stanowię‡ przygotowanie do wystę™pó‚w publicznych w czasie koncertó‚w i festiwali albo castingó‚w.

Nauka gry na instrumentach:
Keyboard, akordeon obejmuje kurs dla początkujących i zaawansowanych. Pracujemy nad utworami rozrywkowymi, popowymi jak i nad materiał‚em z zakresu tzw. muzyki poważnej.

Instruktor Czas odbywania się zajęć koszt zajęć miejsce odbywania się zajęć

Jacek Malanowski

tel. 608 092 510

wtorki 15:00-20:00 50 zł miesięcznie Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
środy 15:00-20:00

 

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl