Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Klub Seniora Piwnica

Klub Seniora "Piwnica" " najstarszy w Koluszkach, powstał w 1974 roku. Inicjatorami powstania byli emerytowani nauczyciele: państwo Apolonia i Jan Gajdowie, pani Bronisława Górska i pan Ignacy Ostrowski. Do działania w klubie zachęcili wiele osób z osiedla Głowackiego i nie tylko. Ówczesny prezes Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pan Jerzy Jaksoń, bacznie spojrzał i coś, w jednej z piwnic bloku 27b, dojrzał. Przebudował, pomalował i świetlicę wyszykował. Zaczęły tu działaę różne sekcje, w zależności od zainteresowań członków klubu. Najwięcej klubowiczów było chętnych do zespołu artystycznego, który opracował inscenizacje ludowych wesel: łowickie i redzeńskie. Za ich popularyzację, zespół z klubu "Piwnica", otrzymał liczne nagrody pieniężne, dyplomy, puchary oraz zaproszenia na imprezy w różnych miejscowościach, a nawet na Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Krakowie i Bydgoszczy. Przez wiele lat zespołem kierowała pani Apolonia Gajda, a następnie, też nauczycielka, pani Krystyna Gołgowska. Obie panie były bardzo zaangażowane w swoją działalnośę. Prezesami Klubu Seniora "Piwnica byli kolejno panowie: Jan Gajda, Ignacy Ostrowski, Henryk Krakowiak i Stanisław Skóra. Obecnie prezesem klubu jest pani Barbara Kaniecka, a wice prezesem pan Stefan Węderski. Połowa członków klubu to zespół artystyczny, który nosi nazwę "Przygoda". Daje on występy na organizowanych co miesiąc "herbatkach" dla wszystkich klubowiczów. śpiewamy także w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach na uroczystościach jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uczestniczymy w Wojewódzkich Przeglądach Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach, Radomsku, Łęczycy, Wiśniowej Górze i Koluszkach. Na XV przeglądzie ARS Koluszki 2012 zdobyliśmy I miejsce za program kabaretowy "Hej, wio!". 13 kwietnia 2013 roku, na XVI Przeglądzie ARS w Koluszkach nasz zespół "Przygoda" zajął III miejsce, z czego się bardzo cieszymy, gdyż byliśmy jedynym nagrodzonym kabaretem.

Siedzibę w dalszym ciągu zapewnia nam prezes Spółdzielni Mieszkaniowej p. Jadwiga Kierner, a finansowo wspiera dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury p. Piotr Kaczmarek. Osiągnięcia seniorów SA doceniane przez Władze Samorządowe z Burmistrzem Waldemarem Chałatem na czele.

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl